KURANI YAZAN KişiLERE NE DENiR

Rasûlüllah (s.a.s)’e vahyedilen âyetleri yazanlar, kaydedenler.

Hz. Muhammed (s.a.s) İslâm’ın ilk günlerinden itibaren vahiy kâtipleri ittihâz etmiş, inen âyetleri onlara yazdırmıştı. Tefsir usulü kaynaklarında verilen bilgilere göre, Kur’ân’ın bir arada toplanması üç merhalede gerçekleşmiştir. Kur’ân Hz. Muhammed (s.a.s)’in zamanında yazılmış, Hz. Ebu Bekir’in zamanında bir araya toplanmış ve Hz. Osman’ın zamanında da, kitap haline getirilerek çoğaltılmıştır. Zeyd b. Sabit, Kur’ân’ı Hz. Muhammed (s.a.s)’in zamanında yazı ile kaydettiklerini haber vermiştir (ez-Zerkeşî el-Burhân fi Ulumi’l-Kur’ân, Mısır 1972, I, 235).

Hz. Muhammed (s.a.s) ümmî (okuma yazması olmayan) bir peygamber olduğu için, kendisine inen âyetleri okuma yazması olan sahabeye yazdırmış ve vahyi yazan bu kâtiplerin sayısı kırka kadar varmıştır. Mekke’de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh, Medine de ise, Ubey b. Ka’b yapmıştır. Ondan sonra Zeyd b. Sabit bu görevi devamlı sürdürmüştür.

Rasûlüllah (s.a.s)’in vahiy kâtipliğini yapan diğer bazı kişiler de şunlardır: Ebu Bekir, Ömer b. el-Hattab, Ali b. Ebi Talib, Osman b. Affan, Amr b. el-As, Muaviye, Şurahbil b. Hasene, Muğire b. Şu’be, Muaz b. Cebel, Hanzele b. er-Rebi’, Cehm b. es-Salt, Huseyn en-Nemerî, Zubeyr b. el-Avvâm, Amir b. Fuheyre, Ebân b. Said, Abdulah b. Erkâm, Said b. Kays, Abdullah b. Zeyd, Halid b. Velid, Alâ b. el-Hadremî, Abdullah b. Revâha, Huzeyfe b. el-Yemân, Muhammed b. el-Mesmele vs. (İbn Hacer el-Askalanî, Fethu’l-Barî bi Şerhi Sahihi’i-Buharî, Bulak 1300, IX,18; Ahmed b. Ebi Ya kub, Tarihu Ya’kûbî, Necef,1385, II, 64).

Hz. Muhammed (s.a.s) nâzil olan Kur’ân’ı vahiy kâtiplerine yazdırarak muhafazasını sağlamıştır. Aynı zamanda Kur’an, ezber yolu ile de muhafaza edilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s) her sene ramazan ayında yazı ve ezber yolu ile tesbit edilen Kur’ân’ı Cebrâil (a.s)’a arzederdi. Bu hususla ilgili olan bazı rivâyetler şöyledir:

“Cibril her sene peygamberle karşılıklı olarak Kur’ân’ı birbirlerine arzederlerdi. Son senesinde ise, bu arz işi iki defa vaki olmuştur” (Buharî, Fedâilu’l-Kur’ân, 7).

“Rasûlüllah (s.a.s) her sene ramazan ayında Kur’ân’ı Cibril (a.sa)’a arzederdi” (Ahmed b. Hanbel, I, 231, 276).

Vahiy kâtipleri, Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed (s.a.s)’e indirilen âyetleri bez parçaları, enli kürek kemikleri, deve kaburga kemikleri, hurma dalları, ince beyaz taşlar ve hayvan derisi gibi şeylerin üzerine yazıyorlardı (Ahmed Emin, Fecru’l-İslâm, Mısır 1955,166). Kur’ân’da bu hususta şöyle bir işâret vardır.

“Tur dağına ve işlenmiş ince deri üzerine yazılmış kitaba yemin ederim” (et-Tur, 52/1, 2, 3). Zeyd b. Sabit de: “Biz Kur’ân’ı. Rasûlüllah (s.a.s)’ın yanında bez parçaları üzerine yazdık” (Ahmed b. Hanbel, V, 185) demiştir.
KURANI YAZAN KişiLERE NE DENiR , KURANI YAZAN KişiLERE , kuranı kimler yazar , kuranı yazan kimselere ne denir , kuran yazanlar

Paylaş
Gösterim Sayısı ; 30.101 kez gösterildi.

KURANI YAZAN KişiLERE NE DENiR Benzer Yazılar

Anne Ve Babaya İtaat Anne Ve Baba’nın Önemi Hakkında Sohbet Allah Teala Kur’an’ıKerim’de Şöyle Buyurmaktadır: Rabbin kesin
Tokalaşmak, Bayanlarla Tokalaşmak Caiz Midir, Kadınlarla Tokalaşmak Günah Mıdır, Kimlerle Tokalaşmak Caizdir, Tokalaşmak Haram Mıdır, Yabancı
Ayetlerle Kadın Ve Erkek Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan esini yaratip ikisinden bir çok erkekler ve kadinlar üreten Rabbinizden
İSLAMİSOHBET, İSLAMİ SOHBET, İSLAMİ SOHBET ODALARI, İSLAMİ SOHBET SİTELERİ, İSLAMİ SOHBET PORTALI, İSLAMİ SOHBET PLATFORMU, İSLAMİSOHBET
Peygamberimiz Hazreti Muhammed [S.a.v] Otururken, Bir Zat Gelip [Esselamü Aleyküm] Diyerek Selam Verdi. Peygamberimiz [Hazreti Muhammed S.a.v], Selamını

Toplam 7 Yorum Yapılmış

 1. nur demişki 19 Ekim 13 10:18 

  Allah razı olsun güzel paylaşım

 2. beyza demişki 26 Kasım 13 16:37 

  güzel paylaşım :)

 3. halime demişki 03 Ocak 14 20:52 

  Güzel paylaşım

 4. emine demişki 04 Mart 14 09:26 

  Çok güzel bir site Allah Razı olsun

 5. beyzanur demişki 20 Kasım 14 08:31 

  Çok güzel sınavla ilgili aklımda soru kalmadı

 6. zehranur demişki 29 Kasım 14 15:01 

  çok güzel bir site allah razı olsun bu sayede sınavdan 99 aldım

 7. admin demişki 29 Kasım 14 16:35 

  iSLamCiyiz.Com Ailesi Olarak Sitemizi Tercih Ettiğiniz İçin Biz Teşekkür Ederiz.

  Sn Zehranur

  Selam Ve Dua İle

  Allah’a Emanet Olun

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
KURANI YAZAN KişiLERE NE DENiR Etiketler